theme
 • 小班教學 有助學習 1:8 師生比例,確保導師可照顧每位學員需要。
 • 熟習各類題目  增強自信
  課程內容齊全,導師會教授各種升中面試技巧及竅門,幫助學員應付不同形式的面試題目。
 • 名校面試題目  事倍功半
  教材參考多間傳統名校的面試題目,經導師指導,令學員對答得宜,順利通過面試。
首頁 > 課程資料 > 升中面試班-常規班

升中面試班-常規班

課程大綱

 1. 自我介紹:教導學員介紹自己
 2. 面試英語:訓練發音及控制腔調,教授實用面試詞彙
 3. 朗讀文章:朗讀英文文章,回答相關問題
 4. 個人短講:提升學童演說技巧及自信心
 5. 通識訓練:以本地以至世界各地時事新聞為材料,培養學員多角度分析事物
 6. 小組討論:學習如何與其他面試者互動及合作,爭取最佳表現
 7. 模擬面試:將學到的面試技巧應用於模擬面試,幫助學員正式面試時發揮水準

課程共8堂,每堂1小時30分鐘

教學語言

英語及廣東話

師生比例

最多8人一班

教材

 • 內容及參考試題由御學軒資深導師、顧問及在職教師共同編寫,緊貼面試試題趨勢
 • 每節課皆有指定教材,輯錄課堂要義及不同中學歷屆試題。課堂後,學員溫習筆記,對面試必大有禆益

學費

每期$2,500元
課程編號 日期 星期 時間 課室
RLRC1921 12,19,26 Oct 2,9,16,23,30 Nov 18:00-19:30 油麻地
RLRC1922 13,20,27 Oct 3,10,17,24 Nov 1 Dec 16:30-18:00 油麻地
RLRC1923 13,20,27 Oct 3,10,17,24 Nov 1 Dec 10:30-12:00 油麻地
RLRC1924 18,25 Oct 1,8,15,22,29 Nov 6 Dec 16:30-18:00 油麻地
RLRC1925 19,26 Oct 2,9,16,23,30 Nov 7 Dec 09:00-10:30 油麻地
RLRC1926 20,27 Oct 3,10,17,24 Nov 1,8 Dec 12:00-13:30 油麻地
RLRC1927 25 Oct 1,8,15,22,29 Nov 6,13 Dec 18:00-19:30 油麻地
RLRC1928 26 Oct 2,9,16,23,30 Nov 7,14 Dec 13:00-14:30 油麻地
RLRC1929 2,9,16,23,30 Nov 7,14,21 Dec 14:30-16:00 油麻地
RLRC1930 27 Oct 3,10,17,24 Nov 1,8,15 Dec 10:00-11:30 油麻地
RLRC1931 2,9,16,23,30 Nov 7,14,21 Dec 16:00-17:30 油麻地
RLRC1932 3,10,17,24 Nov 1,8,15,22 Dec 13:30-15:00 油麻地
RLRC1933 7,14,21,28 Nov 5,12,19 Dec 2 Jan 16:30-18:00 油麻地
RLRC1934 9,16,23,30 Nov 7,14,21,28 Dec 12:00-13:30 油麻地
RLRC1935 10,17,24 Nov 1,8,15,22,29 Dec 10:30-12:00 油麻地
RLRC1936 14,21,28 Nov 5,12,19 Dec 2,9 Jan 18:00-19:30 油麻地
RLRC1937 16,23,30 Nov 7,14,21,28 Dec 4 Jan 10:30-12:00 油麻地
RLRC1938 17,24 Nov 1,8,15,22,29 Dec 5 Jan 16:00-17:30 油麻地
RLRC1939 20,27 Nov 4,11,18 Dec 8,15,22 Jan 16:30-18:00 油麻地
RLRC1940 23,30 Nov 7,14,21,28 Dec 4,11 Jan 13:30-15:00 油麻地
RLRC1941 24 Nov 1,8,15,22,29 Dec 5,12 Jan 11:30-13:00 油麻地
RLRC1942 27 Nov 4,11,18 Dec 8,15,22,29 Jan 18:00-19:30 油麻地